Alleen burgers die over een Belgisch rijksregisternummer beschikken en die inzage wensen te krijgen op hun persoonlijke DIFTAR-gegevens, kunnen zich momenteel online registreren. Indien je inzage wil krijgen in de DIFTAR-gegevens van jouw tweede verblijf, vereniging, bedrijf of openbare dienst, gelieve een gebruikersnaam en paswoord aan te vragen via de DIFTAR-informatielijn op 0800-97 687 of via ons online e-loket via contact.