Veel gestelde vragen over 'Mijn DIFTAR' (http://www.mijndiftar.be)

Wat is 'Mijn DIFTAR' (www.mijndiftar.be)?

'Mijn DIFTAR' is een webapplicatie die je toelaat al je gegevens i.v.m. de DIFTAR-huis-aan-huisinzamelingen op te vragen. Na registratie (zie: “Hoe kan ik mij registreren voor 'Mijn DIFTAR’”?) kan je je op https://www.mijndiftar.be aanmelden met je rijksregisternummer en paswoord.

Hoe kan ik mij registreren voor ‘Mijn DIFTAR’?

Wanneer je je voor de eerste keer op onze site aanmeldt, dien je eerst een paswoord aan te vragen. Je doet dit door ‘U hebt nog geen paswoord? Gelieve u eerst te registreren.' aan te klikken. In het volgende venster kan je je rijksregisternummer en klantennummer ingeven. Bij het aanvinken voor aanvaarding van de algemene voorwaarden kan je verder naar een volgend scherm doorklikken. Daar kan je jouw gegevens vervolledigen. Een e-mailadres en paswoord zijn noodzakelijk om je voor ‘Mijn DIFTAR’ te kunnen registreren. Een bevestiging van jouw registratie en paswoord worden naar het door jou opgegeven e-mail adres verzonden.

Waar vind ik mijn rijksregisternummer terug?

Je rijksregisternummer is het uniek nationaal nummer waarmee je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Je vindt dit nummer op jouw SIS-kaart of op de achterzijde van je identiteitskaart. Het bestaat uit je geboortedatum achterstevoren, aangevuld met nog 5 cijfers. Je kan enkel inloggen met het rijksregisternummer van de persoon die bij IOK Afvalbeheer geregistreerd staat als gezinshoofd. Dit is de persoon waarvan de naam is vermeld op de betalingsuitnodiging.

Waar vind ik mijn klantnummer terug?

Je klantnummer staat vermeld op de betalingsuitnodiging van DIFTAR. Enkel bij het registreren heb je je klantnummer nodig. Je klantnummer is uniek en een extra beveiliging om je te registreren.

Hoe kies ik een correct paswoord?

Een paswoord moet bestaan uit minstens 6 tekens, moet minstens 1 cijfer bevatten en is hoofdlettergevoelig.

Wat is een gebruikersnaam?

Als burger krijg je geen gebruikersnaam, jouw gebruikersnaam is je rijksregisternummer. Als bedrijf, vereniging of 2de verblijf kan je inloggen met een gebruikersnaam die je aanvraagt via het contactformulier of bij de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687). Bij deze aanvraag zijn volgende gegevens vereist: klantnummer, naam van de vereniging en referentiepersoon.

Hoe kan ik inloggen als bedrijf of vereniging zonder rijksregisternummer?

Als bedrijf of vereniging kan je inloggen met een gebruikersnaam die je aanvraagt bij de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687).

Kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

Ja. Onder ‘mijn account’ kan je in de linkerkolom via de link ‘e-mail adres wijzigen’ je e-mailadres aanpassen.

Wat doe ik als ik mijn paswoord vergeten ben?

Op het inlogscherm van https://www.mijndiftar.be kan je na het ingeven van jouw rijksregisternummer ‘wachtwoord vergeten’ aanklikken. Je krijgt via e-mail een nieuw paswoord toegestuurd. Dit paswoord kan je vervolgens wijzigen in een paswoord dat je makkelijk kan onthouden.

Kan ik mijn paswoord aanpassen?

Ja. Onder ‘mijn account’ kan je in de linkerkolom via de link ‘paswoord wijzigen’ je paswoord aanpassen.

Waar kan ik de gegevens terugvinden van mijn aansluitpunt(en)?

Onder ‘aansluitpunten’ kan je het adres of de meerdere adressen waarop je ingeschreven bent, terugvinden. Vervolgens kan je in de linkerkolom gedetailleerdere informatie terugvinden.

Wat wordt er vermeld onder ‘berichten’?

Indien IOK Afvalbeheer of de gemeente een mededeling heeft in verband met de afvalinzameling in jouw gemeente of straat kan IOK Afvalbeheer via deze weg naar alle betrokken inwoners een bericht sturen. Berichten zullen bijvoorbeeld handelen over openbare werken die de inzameling bemoeilijken en hoe dit zal opgevangen worden. Enkel in dringende gevallen wordt een kopie van deze berichten naar je e-mailadres gestuurd.

Waar vind ik alles terug over de ledigingen van mijn container(s)?

Wanneer je in de linkerkolom gaat naar ‘containers en inzamelingen’ kan je een overzicht van jouw inzamelingen raadplegen. Dit doe je door in de lijst van de op jouw adres geplaatste containers achteraan de link ‘inzamelingen’ aan te klikken. Vervolgens krijg je een lijst met op welke datum en tijd de betreffende container werd geledigd, met het gewicht erbij vermeld. Deze gegevens kan je op jouw computer bewaren als je ze exporteert naar Excel door onderaan op de link ‘exporteer naar excel’ te klikken.

Kan ik de gegevens van mijn ledigingen bewaren op mijn computer?

Ja, onderaan de lijst van inzamelingen per container kan je ervoor kiezen om de lijst te exporteren naar Excel. Indien je dit bestand opslaat op jouw harde schijf heb je een kopie van de lijst inzamelingen op je computer die je ten allen tijde kan raadplegen.

Ik heb een afspraak voor een interventie. Kan ik dit ergens nakijken?

Ja. Onder ‘aansluitpunten/containers en inzamelingen’ kan je voor het desbetreffende adres achter de opgelijste containers een link ‘interventies’ aanklikken. Hier kan je nakijken welke interventies er voor de overeenkomstige container werden uitgevoerd in het (recente) verleden en welke interventies er staan ingepland voor de nabije toekomst. De plaatsing van een nieuwe container wordt pas zichtbaar nadat deze bij jou thuis geleverd werd omdat pas dan de barcode en het chipnummer van de container bekend zijn.

Wat is een interventie?

Onder een interventie wordt verstaan: het vervangen van jouw container wegens slijtage, een herstelling aan jouw container (bv. aan het deksel, de barcodesticker of de chip), een levering van een nieuwe container, het wisselen van je container voor een groter of kleiner formaat, het bechippen van een GFT-container zonder chip, het plaatsen van een slot op jouw container, het ophalen van een container die je wenst in te leveren. Voor een interventie dien je een afspraak te maken. Een technicus komt dan bij jou aan huis om de interventie uit te voeren. Je kan geen interventie aanvragen via ‘Mijn DIFTAR’. Hiervoor dien je steeds rechtstreeks contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687).

Mijn container is stuk en moet hersteld worden, of ik wil een andere/bijkomende container aanvragen. Kan dit via ‘Mijn DIFTAR’?

Neen. Je kan geen interventie aanvragen via ‘Mijn DIFTAR’ (https://www.mijndiftar.be). Hiervoor dien je contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687).

Kan ik via ‘Mijn DIFTAR’ aanvragen om extra zakken bij de container te plaatsen?

Nee. Indien je uitzonderlijk één of meerdere extra zakken wil aanbieden bij jouw huisvuilcontainer dien je telefonisch contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687).

Kan ik via ‘Mijn DIFTAR’ mijn aanvragen voor het plaatsen van extra zakken nakijken?

Ja. Onder ‘aansluitpunten/containers en inzamelingen’ staat een link ‘extra zakken’. Bij het aanklikken van deze link krijg je een overzicht van je aanvragen tot het plaatsen van extra zakken.

Hoe kan ik mijn huidig saldo raadplegen?

Onder ‘saldo en verrichtingen’ kan je jouw huidig saldo terugvinden.

Kan ik de verrichtingen op mijn DIFTAR-rekening raadplegen?

Ja. Onder ‘saldo en verrichtingen’ kan je jouw verrichtingen terugvinden. Hier kan je nakijken wat er wijzigt aan jouw DIFTAR-saldo na een aanbieding, betaling, ontvangst gemeentelijke toelage, maandelijkse vaste belasting, … Je kan ook één type verrichting uitfilteren. De gegevens exporteren naar een Excel-bestand is tevens mogelijk zodat je een kopie kan bewaren op de harde schijf van jouw computer door onderaan op de link ‘exporteer naar excel’ te klikken.

Tot hoever in het verleden kan ik mijn verrichtingen raadplegen?

Via https://www.mijndiftar.be kan je jouw verrichtingen tot 3 jaar in het verleden nakijken. Opgelet! De gegevens verschijnen pas na 5 dagen op ‘mijn DIFTAR’. Voor recentere gegevens kan je wachten totdat deze ook op jouw ‘Mijn DIFTAR’ verschijnen of dit navragen via de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687).

Kan ik mijn betalingsuitnodigingen raadplegen?

Onder ‘betalingsuitnodigingen’ kan je de betalingsuitnodigingen die je ontvangen hebt, nalezen. Dit kan tot 3 jaar in het verleden.

Wat is een OGM en waar kan ik die terugvinden?

Een OGM is de gestructureerde mededeling die je gebruikt bij elke betaling die je doet in het kader van de huis-aan-huisinzameling via DIFTAR. Je vindt deze onderaan op het overschrijvingsformulier in het veld ‘mededeling’ en deze ziet er als volgt uit: XXX/XXXX/XXXXX.

Kan ik mijn ophalingen op afroep raadplegen?

Wanneer je in de linkerkolom gaat naar ‘ophalingen op afroep’ kan je een overzicht van jouw inzamelingen op afroep raadplegen. Vervolgens krijg je een lijst met datum en tijd dat de betreffende fractie werd opgehaald met het gewicht erbij vermeld.

Wat kan ik raadplegen via statistieken?

Onder ‘statistieken’ kan je jouw eigen afvalgedrag vergelijken met de mediaan binnen jouw gemeente met dezelfde gezinsgrootte. De statistieken die worden opgemaakt zijn van het meegegeven restafval en/of GFT-afval.

Kan ik mijn verzendadres wijzigen?

Ja. Onder ‘contactgegevens’ kies je onderaan ‘wijzigen’. Jouw betalingsuitnodiging kan dan naar een adres gestuurd worden dat verschilt van het adres waarop de containers geregistreerd staan.

Is het mogelijk om mijn rekeningnummer te wijzigen via ‘Mijn DIFTAR’?

Neen. Het rekeningnummer waarvan DIFTAR jouw laatste betaling ontvangen heeft, wordt in het systeem opgeslagen. Je kan het niet zelf wijzigen via ‘Mijn DIFTAR’. Indien je toch graag een ander rekeningnummer doorgeeft kan dat telefonisch via de DIFTAR-informatielijn (gratis nummer 0800-97 687).

Waar vind ik terug wanneer de volgende inzameling op mijn adres plaats heeft?

Indien je in de linkerkolom ‘ophaalkalender’ aanklikt, wordt de ophaalkalender van jouw straat en gemeente onmiddellijk geopend. Hier kan je alle geplande inzamelingen voor jouw adres terugvinden.

Hoe kan ik contact opnemen met IOK Afvalbeheer voor verdere vragen?

Je kan ons een bericht sturen door bovenaan de pagina 'contact' aan te klikken. Er opent zich een nieuwe pagina waarop jouw basisgegevens reeds ingevuld zijn. In het kadertje ‘bericht’ kan je jouw vraag formuleren. De DIFTAR-informatielijn neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Ik ontvang geen e-mail met mijn paswoord?

De e-mail wordt verstuurd met als verzendadres noreply@iok.be. Aan dit verzendadres is geen mailbox gekoppeld. Afhankelijk van de instellingen van jouw mailprogramma en/of firewall kan het zijn dat dergelijke mails worden geweerd of worden afgeleid naar jouw SPAM-filter. Gelieve het verzendadres noreply@iok.be toe te voegen aan de whitelist van jouw mailprogramma en/of firewall en via de webapplicatie een nieuw paswoord aan te vragen. Dit doe je door jouw gebruikersnaam in te vullen en door vervolgens op de link 'paswoord vergeten' de drukken naast het invulvak voor het paswoord.

De indeling van de schermen is niet goed, de velden lopen door elkaar.

De webapplicatie wordt ondersteund door een aantal internetbrowsers:
• Internet Explorer 8
• Modzilla Firefox 3
• Safari 5
Gelieve één van deze internetbrowsers (of hogere versies) te gebruiken.

Na een tijdje kan ik niet meer verder werken en moet ik opnieuw inloggen.

Indien de webapplicatie 20 minuten niet meer gebruikt wordt, sluit hij automatisch af. Dit is nuttig om het aantal simultane gebruikers te beperken en de werksnelheid op niveau te houden. Dit is bovendien ook een extra bescherming van de gegevens met gevoelige informatie.